BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Kontrola Burmistrza

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz Miasta Mława sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy na terenie Miasta Mława. Kontrola burmistrza dotyczy właścicieli nieruchomości  położonych na terenie Miasta Mława (w rozumieniu art. 2 ustawy), podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie miasta (wpisanych do rejestru działalności regulowanej), przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przypadków naruszeń ustawy na terenie miasta (w szczególności nie wykonywanie ustawowych obowiązków, praktyki sprzeczne z ustawą jak np. porzucanie odpadów, gromadzenie odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych).

Schemat kontroli prowadzonej przez burmistrza przedstawiono w załączonych do niniejszego tekstu „Zasadach prowadzenia kontroli burmistrza”.

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta Mława
Osoba odpowiedzialna za informację: Elżbieta Zembrzuska
Osoba wprowadzająca informację: Kamil Gołębiewski
Data wytworzenia informacji: 26.08.2021 12:59:50
Data publikacji informacji: 26.08.2021 12:58:04
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021 13:24:28
Liczba odsłon: 0
Pokaż rejestr zmian
Data Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
26.08.2021 13:24:28 Kamil Gołębiewski edycja strony
26.08.2021 12:59:50 Kamil Gołębiewski strona została dodana