BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Tłumacz Migam.org

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Ostatnio dodane

Tytuł Data publikacji Typ
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE, W TYM KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE- Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego wt., 30/11/2021 - 12:27 Artykuł
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wt., 30/11/2021 - 11:28 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wszczęciu postępowania administracyjnego pon., 29/11/2021 - 14:52 Ogłoszenie
Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym pon., 29/11/2021 - 12:59 Ogłoszenie
Zarządzenie Nr 201/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 listopada 2021 r pon., 29/11/2021 - 11:01 Artykuł
Zarządzenie Nr 200/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 listopada 2021 r pon., 29/11/2021 - 10:55 Artykuł
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pt., 26/11/2021 - 14:41 Zamówienie publiczne
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 18 listopada 2021r. pt., 26/11/2021 - 09:47 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o wydaniu decyzji czw., 25/11/2021 - 12:45 Ogłoszenie
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy-Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. czw., 25/11/2021 - 12:40 Artykuł
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektor ds. inwestycji i rozwoju w Wydziale Inwestycji czw., 25/11/2021 - 09:05 Artykuł
Zarządzenie Nr 199/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 listopada 2021 r wt., 23/11/2021 - 12:28 Artykuł
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wt., 23/11/2021 - 10:56 Ogłoszenie
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Mława o zapoznaniu się z dowodami pon., 22/11/2021 - 14:20 Ogłoszenie
Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 pon., 22/11/2021 - 10:42 Artykuł
Resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej pon., 22/11/2021 - 10:35 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/455/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 10:16 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/454/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 10:13 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/453/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 10:11 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/452/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 10:09 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/451/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 10:05 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/450/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 10:03 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/449/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 09:48 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/448/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 09:40 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/447/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 09:36 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/446/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 09:27 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/445/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 09:24 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/444/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 09:21 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/443/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 09:15 Artykuł
UCHWAŁA NR XXXIII/442/2021 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 16 listopada 2021 r. pon., 22/11/2021 - 09:02 Artykuł