BIP

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

WWW.BIP.GOV.PL

Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mława

Rejestr zmian

Data Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis zmiany
26.04.2019 12:57:40 Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2019 r. Justyna Drozd strona została dodana
26.04.2019 12:56:02 Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2019 r. Justyna Drozd strona została dodana
26.04.2019 12:51:32 Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2019 r. Justyna Drozd strona została dodana
26.04.2019 10:42:21 Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r. Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana
25.04.2019 15:33:09 Rozbiórka istniejącego pomostu rekreacyjnego na zbiorniku Zalew Ruda w ramach zadania pod nazwą: „Budowa pomostu nad Zalewem Ruda – etap I” Aneta Malinowska strona została dodana
24.04.2019 15:31:35 Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie Aneta Malinowska strona została dodana
24.04.2019 14:42:03 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Mława Andrzej Porzeziński edycja strony
24.04.2019 11:15:15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do bezprzetargowego zbycia - przekazania aportem w roku 2019 Grzegorz Malon strona została dodana
24.04.2019 11:06:16 Przyznane dotacje w otwartym konkursie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r. Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana
24.04.2019 11:01:06 Przyznane dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r. Agnieszka Puzio-Dębska strona została dodana
24.04.2019 10:47:05 Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej wydane w 2019 roku Piotr Sulewski edycja strony
24.04.2019 09:54:44 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A6 – postępowanie 2 Monika Żółtak edycja strony
23.04.2019 16:14:52 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie- postępowanie nr 2. Andrzej Porzeziński edycja strony
23.04.2019 16:11:55 Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie- postępowanie nr 2. Andrzej Porzeziński strona została dodana
23.04.2019 15:53:15 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Mława Andrzej Porzeziński edycja strony